Chi phí quản lý doanh nghiệp là gì? Các phương pháp quản lý hiệu quả

Chi phí quản lý doanh nghiệp là gì
Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm có các loại thuế

Quản lý chi phí doanh nghiệp hiệu quả sẽ giúp việc vận hành của doanh nghiệp được diễn ra tối ưu nhất và làm chủ được tài chính của doanh nghiệp. Chắc chắn rằng, vẫn có rất nhiều bạn chưa thực sự hiểu rõ chi phí quản lý doanh nghiệp là gì? và làm sao để áp dụng phương pháp quản lý hiệu quả. Chính vì lý do đó, bài viết dưới đây, fast.com.vn sẽ làm rõ cho bạn biết về chi phí quản lý doanh nghiệp cũng như các vấn đề liên quan để bạn có thể áp dụng vào doanh nghiệp của mình nhé!

Giải đáp “chi phí quản lý doanh nghiệp là gì?”

Bạn đã biết chi phí quản lý doanh nghiệp là gì chưa? Chi phí quản lý doanh nghiệp là loại chi phí phát sinh trong quá trình tổ chức các hoạt động của doanh nghiệp để vận hành hiệu quả. Nó có liên quan đến toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp chứ không được tách riêng từng hoạt động cụ thể. Đồng thời, tùy theo cách thức vận hành của doanh nghiệp mà chi phí quản lý cũng sẽ khác nhau.

Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng là một yếu tố cấu thành quan trọng trong hệ thống chi phí của doanh nghiệp. Vì vậy, hầu hết các nhà quản trị đều quan tâm là làm thế nào để quản lý tốt chi phí này cho phù hợp nhất với doanh nghiệp của mình.

Chi phí quản lý doanh nghiệp là gì?
Giải đáp chi phí quản lý doanh nghiệp là gì?

Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm những loại nào?

Trong kế toán doanh nghiệp thì chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm các loại sau:

 • Chi phí cho nhân viên: Loại chi phí này được coi là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải trả cho nhân sự của mình bao gồm tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hay tiền phụ cấp,…của ban giám đốc, các quản lý hay nhân viên ở các bộ phận.
 • Chi phí nguyên vật liệu: Đây là loại chi phí sử dụng cho vật liệu dùng trong các công tác quản lý doanh nghiệp như công cụ, dụng cụ, các văn phòng phẩm, vật liệu trong việc sửa chữa các tài sản cố định,…tất cả sẽ được hạch toán thông qua tài khoản 6422.
 • Chi phí đồ dùng cho văn phòng: Bao gồm chi phí cho các dụng cụ, đồ dùng trong văn phòng được hạch toán qua tài khoản 6423.
 • Chi phí khấu hao tài sản cố định: Đây là loại chi phí phản ánh khoản khấu hao các tài sản cố định được sử dụng chung cho doanh nghiệp như văn phòng làm việc, các trang thiết bị máy móc, phương tiện,…được hạch toán tại tài khoản 6424.
 • Phí, lệ phí và thuế: Là khoản chi phí cho thuế môn bài, tiền thuê đất và các khoản lệ phí khác được hạch toán trong tài khoản 6425.
 • Chi phí dự phòng: Bao gồm các khoản dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả tính vào chi phí sản xuất kinh doanh được hạch toán qua tài khoản 6426.
 • Chi phí dịch vụ mua ngoài: Đây là khoản chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ trong các công tác quản lý doanh nghiệp, các khoản chi mua và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, tiền thuê tài sản cố định hay các chi phí phải trả cho nhà thầu phụ,…được hạch toán tại tài khoản 6427.
 • Các loại chi phí bằng tiền khác: Chi phí hội nghị, công tác đi lại, tàu xe,…
Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm gì
Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm có các loại thuế

Từ đây, chúng ta có thể thấy rằng các nhà quản trị cần phải hiểu rõ các loại chi phí quản lý doanh nghiệp là gì để xây dựng một kế hoạch quản lý chi tiết và hiệu quả.

Tìm hiểu thêm: Thủ tục chuyển đổi hoá đơn điện tử nhanh chóng

Phương pháp hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp

Kết cấu và nội dung phản ảnh của chi phí quản lý doanh nghiệp tại tài khoản 642 như sau:

Bên nợ

 • Các chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong thời kỳ.
 • Số tiền dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả (đây là chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này lớn hơn số dự phòng đã lập trước nhưng vẫn chưa sử dụng hết).

Bên có

 • Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp được giảm trừ 
 • Hoàn nhập khoản dự phòng phải thu khó đòi và khoản dự phòng phải trả.
 • Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp vào tài khoản 911 “Xác định kết quả hoạt động kinh doanh”.

Lưu ý:

 • Tài khoản 642 sẽ không có số dư cuối kỳ.
 • Tài khoản 642 có 2 tài khoản cấp 2 như sau:
 • Tài khoản 6421 “Chi phí bán hàng”: Đây là tài khoản phản ánh chi phí bán hàng thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trong kỳ hoạt động của doanh nghiệp và tình hình kết chuyển chi phí bán hàng sang tài khoản 911.
 • Tài khoản 6422 “Chi phí quản lý doanh nghiệp”: Đây là tài khoản phản ánh chi phí quản lý chung của doanh nghiệp được phát sinh trong kỳ và tình hình kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp sang tài khoản 911.

Sử dụng phương pháp quản lý doanh nghiệp như thế nào là hiệu quả?

Sau khi đã biết được các chi phí quản lý doanh nghiệp là gì? Điều bạn cần quan tâm tiếp theo đó là làm sao để sử dụng phương pháp quản lý chúng hiệu quả. 

Trước hết, quản lý doanh nghiệp là công việc đòi hỏi nhà quản trị cần nắm rõ cơ cấu tổ chức và các chuẩn hóa của quy trình quản lý cũng như tối ưu nhất chi phí quản lý doanh nghiệp để mang lại nhiều lợi nhuận hơn.

Để tối đa hóa lợi nhuận thì mỗi doanh nghiệp phải tăng tối đa doanh thu và giảm thiểu chi phí ở mức thấp nhất. Đối với nhiều doanh nghiệp, chi phí quản lý này chiếm tỷ trọng không hề nhỏ. Do đó, một trong những chìa khóa quan trọng để giúp doanh nghiệp quản lý chi phí hiệu quả là xác định được định mức quản lý doanh nghiệp. Vậy công dụng và nguyên tắc định mức chi phí quản lý doanh nghiệp là gì? Cùng tiếp tục tìm hiểu nhé!

Làm sao để định mức chi phí quản lý doanh nghiệp 
Làm sao để định mức chi phí quản lý doanh nghiệp

Công dụng của việc định mức chi phí quản lý doanh nghiệp là gì?

 • Định mức chi phí quản lý doanh nghiệp là cơ sở giúp doanh nghiệp lập dự toán hoạt động vì muốn dự toán chi phí nhân công phải có định mức số giờ công, chi phí nguyên vật liệu thì phải có định mức nguyên vật liệu.
 • Giúp các nhà quản lý kiểm soát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vì đó là tiêu chuẩn và cơ sở để đánh giá.
 • Việc định mức chi phí góp phần thông tin kịp thời cho các nhà quản lý ra quyết định hằng ngày như việc định giá bán sản phẩm, chấp nhận hay từ chối một đơn hàng và phân tích khả năng sinh lời.
 • Gắn liền trách nhiệm của mỗi nhân viên trong việc sử dụng tài nguyên sao cho tiết kiệm.

Nguyên tắc tiêu chuẩn để xây dựng định mức chi phí quản lý doanh nghiệp là gì?

Quá trình xây dựng định mức chi phí quản lý doanh nghiệp tiêu chuẩn là công việc mang tính nghệ thuật kết hợp với khoa học. Nó kết hợp giữa suy nghĩ và tài năng chuyên môn của tất cả những người có trách nhiệm với giá và chất lượng của sản phẩm. Trước hết, bạn phải xem xét nghiệm túc toàn bộ kết quả đã đạt được. Trên cơ sở đó, bạn hãy kết hợp với những thay đổi về điều kiện kinh tế, đặc điểm giữa cung và cầu, về vấn đề kỹ thuật để điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp.

>>> Xem ngay: Quản trị doanh nghiệp là gì? Chức năng của quản trị doanh nghiệp

Bật mí một vài kinh nghiệm tính toán chi phí quản lý doanh nghiệp hiệu quả

Mọi công việc được thực hiện đều cần có thời gian và công sức mới có thể tiến hành một cách thuận lợi. Vì thế, dưới đây là các kinh nghiệm để tính toán chi phí quản lý doanh nghiệp hiệu quả.

Lập danh sách chi tiêu cho các tài sản

Tài sản kinh doanh bao gồm những thứ có giá trị lâu dài như bàn ghế, tủ, kê, máy tính,…Đây là những món tài sản liên quan trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp Do đó, bạn cần nghiên cứu giá cả hợp lý để tiết kiệm được chi phí. Đối với các sản phẩm, trang thiết bị có giá trị lớn thì nên mua bảo hiểm là tốt nhất.

Lập danh sách chi phí phụ thu

Trong quá trình vận hành, có rất nhiều loại chi phí phải bỏ ra. Do đó, đây là loại chi phí chỉ có thêm chứ không có bớt. Đây cũng là hạng mục yêu cầu phải đóng thuế cho nên bạn phải có sự kê khai sao cho phù hợp với quy định của Pháp Luật.

Xác định ngân sách dự trù

Với các doanh nghiệp bắt đầu bước vào hoạt động thì mức chi phí bỏ ra là rất lớn. Cho nên, bạn cần phải tính toán được tổng quan mức chi phí phải bỏ ra để công ty hoạt động được tối thiểu nhất từ 6 tháng đến 12 năm. Sau đó, thông qua mức lợi nhuận thu lại để biết được mức chi phí phải chuẩn bị cho năm sau là bao nhiêu. Chỉ như vậy bạn mới có thể kinh doanh một cách thuận lợi.

Kết luận

Công việc tính toán chi phí quản lý doanh nghiệp không hề dễ dàng mà bạn phải bỏ ra rất nhiều công sức và thời gian để tích lũy nhiều kinh nghiệm mới có thể áp dụng cho doanh nghiệp của mình. Mong rằng với những chia sẻ ở bài viết trên, fast.com.vn đã giúp bạn hiểu được chi phí quản lý doanh nghiệp là gì? và tiến hành công việc kinh doanh của doanh nghiệp một cách thuận lợi. 

Tuy nhiên, các phương pháp thủ công tốn nhiều thời gian và dễ gây ra sai sót dữ liệu. Cho nên, nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn chuyển đổi sang các ứng dụng phần mềm kế toán. 

Do đó, nếu bạn đang có nhu cầu, hãy đến với chúng tôi – Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp (còn gọi là FAST) – Là đơn vị phát triển, chuyên tư vấn và triển khai các ứng dụng phần mềm, giải phải quản trị doanh nghiệp trên nền tảng Công nghệ thông tin uy tín hàng đầu hiện nay. Liên hệ với chúng tôi thông qua thông tin trên website fast.com.vn nhé!

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*