1 Comment

 1. Bạn cho biết đại khái giá thiết lập website gồm khoản 5, 6 mục chińh, với khả năng tự loại các nội dung chính trị, lời lẻ hạ cấp…

  Khả năng thanh toán bằng tất cả thẻ tín dụng, Paypal

  Khả năng cho khách hàng up hình ảnh….

  Giá bạn báo sẽ chỉ có tích cách dự phòng, vì tất cả yêu cầu của công việc chưa được xác định cụ thể.

  Cần hỏi thêm điều hành trang mạng có đòi hỏi khả năng chuyên môn cao không?

  Cám ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*